«Університетська клініка – семимильний крок у майбутнє!», – Лілія Гриневич.

«Університетська клініка – семимильний крок у майбутнє!», – Лілія Гриневич.

14 червня, на  зустрічі з секретарем міськради Миколаєва Тетяною Казаковою, Міністр освіти та науки відверто здивувалась затягуванню анонсованого раніше процесу передачі недобудованого приміщення під майбутню університетську клініку.

Ідеї її створення – кілька років, і їй присвячено силу-силенну моїх звернень, ініційованих нарад та, навіть, є рішення колегії Миколаївської ОДА, якою 2018-й оголошено Роком освіти в області, слідом за чим міські депутати мають унікальний шанс увійти до новітньої історії доленосним для нашої громади рішенням сесії. Разом із тим студенти-медики, 52 з яких – з Індії, вже два роки не мають обіцяних умов для розвитку. В чому сутність проекту клініки? Наводжу для ознайомлення свій раніше опублікований матеріал.

Університетській клініці Миколаєва – бути!

Підготовка лікарів для закладів охорони здоров’я Миколаївщини в умовах реформ галузі має велике значення для покриття потреб регіону в лікарських кадрах, адже забезпеченість області лікарями складає лише 66,9%, при цьому майже третина працюючих лікарів – фахівці пенсійного або передпенсійного віку.
Для організації і проведення ефективної підготовки лікарів, а також для розвитку галузі охорони здоров’я та медичної допомоги важливим і таким, що відповідає сучасним підходам, є створення університетської клініки, де, як підказує світовий досвід, нерозривно поєднані навчальна, лікувальна, наукова робота, забезпечена організація і функціонування баз виробничої практики студентів, інтернатури, післядипломної підготовки лікарів, а також найвищий рівень медичної допомоги та розвиток охорони здоров’я в регіоні.
За результатами моїх минулорічних та звернень колективу ЧНУ імені Петра Могили до керівництва Миколаївської міської ради, Миколаївської обласноі ради, Миколаївської облдержадміністрації щодо передачі на баланс університету об’єкту незавершеного будівництва – недобудованої міської лікарні, що розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 49, з’явилися перші результати. Це, в першу чергу, рішення колегії ОДА, а також підтримка профільної комісії міськради про можливість такої передачі та подальшої співпраці на ниві медичної освіти.

Як зараз виглядає недобудова?
Це – два 6-ти і 3-х поверхові корпуси, з’єднані одноповерховим переходом. Загальна площа приміщень – 11 441,3 кв. м. Площа земельної ділянки – 11291 кв. м. Для введення в експлуатацію необхідно оформити документи, провести реконструкцію, добудувати окремі приміщення, звести дах, виконати внутрішні та оздоблювальні роботи, обладнати приміщення.
В клініці заплановано різні лікувальні центри та відділення, ана їх базі – відповідні клінічні кафедри медичного інституту ЧНУ. Навчання студентів планується здійснювати у поєднанні з лікувальною роботою викладачів, лікарів клініки, інтернів. Зокрема, це – консультування, діагностика, лікування жителів міста та області, інших регіонів медиками найвищої кваліфікації – докторами медичних наук, професорами, кандидатами медичних наук, доцентами, за допомогою сучасних науково-практичних медичних технологій та обладнання. Університетська лікарня належить до найвищого, третинного рівня надання медичної допомоги. Це значно підвищить рівень надання медичної допомоги населенню міста та області.
Клініка буде розвиватися поетапно і, у відповідності до її типової структури, будуть поступово формуватися наступні центри та відділення:
1-й поверх 6-поверхового корпусу:
– консультативно-діагностичний центр;
– інформаційно-аналітичний центр;
– центр медичної експертизи;
– фінансово-господарський відділ;
– приймальне відділення;
– лабораторія.
2-й – 4-й поверхи – центр внутрішньої медицини, до якого увійдуть кардіологічне, ендокринологічне, ревматологічне, гематологічне, пульмонологічне, нефрологічне відділення та відділення гемодіалізу.
5-й – 6-й поверхи – центр хірургії, який буде об’єднувати відділення загальної, малоінвазивної хірургії, ортопедії та травматології, нейрохірургії, реанімаційно-анестезіологічне відділення. В перспективі планується створення відділень серцево-судинної, торакальної хірургії, офтальмології, щелепно-лицевої хірургії, опікового відділення з пластичною хірургією. В умовах ухваленого Парламентом закону обговорюється ідея створення відділення трансплантології, що стане справжнім проривом для української медицини.
Зважаючи на те, що тут вже закладений окремий 3-поверховий корпус для відділення фізичної реабілітації хворих, у клініці планується потужний реабілітаційний центр з фахівцями з лікувальної фізкультури, фізіотерапії, мануальної терапії, преформованих фізичних чинників.
На базі лікувальних центрів та відділень планується також розташувати відповідні наукові лабораторії медичного інституту ЧНУ. Це буде сприяти підвищенню якості наукових досліджень у галузі медицини, впровадженню наукових розробок у практичну медицину. Загалом це дозволить створити понад 1200 нових робочих місць. На базі клініки буде навчатися після збільшення ліцензованого обсягу до 1000 студентів, працювати 150 осіб професорсько-викладацького складу, значна кількість лікарів та іншого медичного персоналу, господарських працівників.Створення такого унікального сучасного проекту – це залучення інвестицій в економіку міста та області, це студенти, які будуть оплачувати навчання за контрактом, проживання у гуртожитках, витрачати у місті та області гроші на харчування, проїзд тощо, а це – податки, які будуть надходити до місцевого бюджету. Все це буде сприяти розвитку півдня країни.

Строки, вартість реалізації проекту та джерела фінансування.
Добудувати лікарню планується протягом 3-х років. Орієнтовна вартість будівництва – 35 млн. грн. Придбання сучасного високотехнологічного лікувально-діагностичного обладнання – ще 50 млн. грн. Джерела фінансування – власні зароблені кошти ЧНУ, інвестиції, гранти, кошти державного та місцевих бюджетів тощо.

Для інформації.
У 2016 р. Чорноморський національний університет ім. Петра Могили отримав ліцензію на здійснення підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем галузі знань 22 «Охорона здоров’я» зі спеціальності 222 «Медицина» (150 місць ліцензованого обсягу набору, з них 50 – за кошти державного бюджету). В 2016-2017 н. р. здійснено перший набір студентів на спеціальність, залучено кращих фахівців галузі для організації та проведення навчального процесу, виконано роботу по створенню матеріально-технічної бази підготовки лікарів. Розроблений випускниками ЗD-операційний стіл – гордість університету. Включення університету до Медичної ради Індії – гарантія навчання іноземних студентів.
Відповідно до даних Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року в галузі охорони здоров’я працюють 3506 лікарів та 8837 середніх медичних працівників. Забезпеченість лікарями – 30,0 на 10 тисяч населення. Атестовано лікарів всього – 73,2 %, з них мають вищу категорію – 50,0 %, першу категорію – 39,2 %, другу – 10,8 %. Забезпеченість середнім медичним персоналом на 10 тисяч населення – 75,6 осіб. Як наслідок, високе навантаження на лікарів, які надають первинну медичну допомогу: у місті – 2250 осіб, у сільській місцевості – 3800 (за нормативом – 1500 та 1200 відповідно). Це призводить до того, що серед сільських жителів рання діагностика хвороб в 1,4 рази проводиться гірше, ніж серед міських (49404,2 на 100 тис. населення проти 67323,9). Смертність жителів сільської місцевості в 1,2 рази вище за смертність жителів міських поселень, насамперед через більш “стару” вікову структуру сільського населення.

Як народний депутат України, і надалі допомагатиму освітнім реформам. Переконаний, що 2018-й стане справжнім роком медичної освіти на Миколаївщині.

Тарас Кремінь, народний депутат України, ПП “НАРОДНИЙ ФРОНТ”