До нового пленарного тижня – новий законопроект про фахову передвищу освіту.

До нового пленарного тижня – новий законопроект про фахову передвищу освіту.

Протягом кількох недавніх тижнів зареєстрував зі своїми колегами 5 важливих законопроектів: «Про основи професійного самоврядування у сфері охорони здоров’я», «Про відзначення 30-ї річниці з дня проведення першої антикомуністичної екологічної демонстрації в Україні організованої Українським культурологічним клубом проти приховування радянською владою наслідків Чорнобильської катастрофи», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення оздоровчими заходами та встановлення ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування залежно від розміру бази нарахування», «про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)», а також «Про фахову передвищу освіту» (8321-1). Яка фабула цього важливого для освітньої реформи документа?

Проект Закону «Про фахову передвищу освіту», зареєстрований 8.05.2018 р. у співавторстві з І.В.Бриченком, складається з 13 розділів і 74 статей. Він встановлює основні правові, організаційні, економічні та фінансові засади функціонування системи фахової передвищої освіти, створює умови для співпраці державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань і бізнесу із закладами, що здійснюють освітню діяльність у сфері фахової передвищої освіти на принципах автономії, поєднання освіти з виробництвом, самореалізації особистості, забезпечення потреб людини, суспільства, ринку праці, громади та держави у фахівцях відповідної кваліфікації, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері фахової передвищої освіти.
Також він визначає основні шляхи розвитку системи, наголошуючи на необхідності поєднання підготовки кваліфікованих фахівців з урахуванням інтересів держави та громади, а також створенням умов для самореалізації особистості, формуванням у здобувачів поваги до національних та моральних цінностей.
Законопроектом забезпечуються можливості ефективного функціонування закладів фахової передвищої освіти, визначається їх статус, структура, права і обов’язки, джерела фінансування. У проекті документа прописані принципи, закладені в основу управління у сфері фахової передвищої освіти, визначені органи управління для закладів різних форм власності. Також тут створено законодавче підґрунтя для реалізації автономії закладів фахової передвищої освіти.
Крім того, законопроектом визначаються шляхи формування системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, приділяється увага інструментам забезпечення академічної доброчесності.
В цьому законопроекті сформовані основні вимоги до організації ефективного та результативного освітнього процесу, особливості забезпечення доступу до якісної фахової передвищої освіти, окреслені права та обов’язки учасників освітнього процесу.

Прийняття проекту Закону створить умови та стане основою для формування сучасної системи фахової передвищої освіти, спрямованої на забезпечення потреб здобувачів та сучасного ринку праці, забезпечить умови для ефективного функціонування закладів фахової передвищої освіти на принципах академічної доброчесності та автономії, дозволить реалізувати себе всім учасникам освітнього процесу, забезпечить співпрацю державних органів, місцевих громад, представників роботодавців та випускників, які здобули якісну сучасну освіту.

Сподіваємося на підтримку парламентської більшості.

Тарас Кремінь, народний депутат України, ПП “НАРОДНИЙ ФРОНТ”