Українській школі – конституційну підтримку державної мови!

Українській школі – конституційну підтримку державної мови!

Коментуючи українським ЗМІ свою позицію, та свідомлюючи, кому вигідно зробити мовне питання в “немовному” законі плацдармом для міжнаціональних закидів в умовах “гібридної війни”, вважаю, що і Міносвіти, і профільний комітет, і професійне середовище створили всі умови для широкого обговорення законопроекту “Про освіту”, саме тому він отримав після додаткових “мовних” консультацій підтримку 255 народних депутатів від різних політичних сил.

Переконаний в тому, що кращий захист мов національних меншин – не тільки в розширених можливостях окремої статті 7, але і в підвищенні рівня компетентностей нової української школи, починаючи від освіченого учня та мудрого наставника до успішної економіки та інтелектуального прориву нашої держави.

Сподіваюсь, що підтвердженням моєї позиції можуть бути, крім іншого, чітка позиція МОНу (http://mon.gov.ua/…/nam-potribne-nevidkladne-prijnyattya-n…/) та МЗС (http://www.mukachevo.net/ua/news/view/240678), висловлена цими днями.

А ще – сама стаття 7, яку наводжу нижче:

“Стаття 7. Мова освіти
1. Мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.

Держава гарантує кожному громадянинові України право на здобуття формальної освіти на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти державною мовою в державних і комунальних закладах.

Особам, які належать до національних меншин України, гарантується право на навчання в комунальних закладах для здобуття дошкільної, початкової освіти поряд з державною мовою мовою відповідної національної меншини. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідної національної меншини поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів України, гарантується право на навчання в комунальних закладах дошкільної і загальної середньої освіти поряд з державною мовою мовою відповідного корінного народу. Це право реалізується через окремі класи (групи) з навчанням мовою відповідного корінного народу України поряд з державною мовою, що створюються відповідно до законодавства, і не поширюється на класи (групи) з навчанням українською мовою.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин України, гарантується право на вивчення мови відповідного корінного народу чи відповідної національної меншини в комунальних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

Особам з порушеннями слуху забезпечується право на навчання жестовою мовою та на вивчення української жестової мови.

2. Закладами освіти забезпечується обов’язкове вивчення державної мови, зокрема, у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти в обсязі, що дає змогу провадити професійну діяльність у вибраній галузі з використанням державної мови.

Особам, які належать до корінних народів, національних меншин, іноземцям та особам без громадянства створюються належні умови для вивчення державної мови.

3. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, насамперед англійської мови, в державних і комунальних закладах освіти.

4. У закладах освіти відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома та більше мовами – державною мовою, англійською мовою, іншими офіційними мовами Європейського Союзу.

5. За бажанням здобувачів професійної та вищої освіти заклади освіти створюють можливості для вивчення ними мови корінного народу, національної меншини як дисципліни.

6. Держава сприяє створенню та функціонуванню закладів освіти за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою або вивчається українська мова.

7. Особливості використання мов в окремих видах та рівнях освіти визначаються спеціальними законами.”

Перехідні положення:
“Встановити, що особи, які належать до корінних народів, національних меншин України, і розпочали здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року продовжують здобувати таку освіту відповідно до правил, які існували до набрання чинності цим Законом, з поступовим збільшенням кількості навчальних предметів, що вивчаються українською мовою.”

Тарас Кремінь, народний депутат України, ПП “НАРОДНИЙ ФРОНТ”