Голова Миколаївської ОДА: «Корупції в земельних питаннях негайно слід покласти край»

Голова Миколаївської ОДА: «Корупції в земельних питаннях негайно слід покласти край»

14 березня, в Миколаївській ОДА відбулася перша робоча зустріч голови облдержадміністрації Миколи Романчука з начальниками управлінь Держземагентств районів області, а також підприємцями та керівниками установ, що займаються земельними питаннями.

Головним чином, зустріч була присвячена знайомству Миколи Павловича з усіма керівниками управлінь та підприємств, а також визначенню основних завдань на майбутнє.

– Я провів вже декілька нарад на цьому тижні, і практика показала, що не така проста ситуація в нашому Миколаївському регіоні. В чому вона полягає? В тому, що практично в усіх сферах діяльності існує корупція, – відзначив губернатор Миколаївщини.

Микола Павлович звернувся до всіх з пропозицією чесної співпраці, адже на даний момент відомо дуже багато випадків махінацій з землею. Він зазначив, що корупцію потрібно викорінити і працювати прозоро.

На зустрічі також були присутні заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Володимир Луста, начальник Головного управління Держземагентства у Миколаївській області Андрій Мальований та інші.

Кожен із виступаючих, намагався донести до керівників управлінь те, що сьогодні, коли прийшла нова влада, не буде поборів та хабарництва в їх роботі. Всі повинні звикнути жити чесно.

Начальник Головного управління Держземагентства у Миколаївській області Андрій Мальований зазначив, що ті стереотипи, які були раніше, необхідно викорінити. Також він закликав більше звертати увагу на звичайних громадян, котрі кожного дня потребують допомоги з різних питань, пов’язаних з землею.

– Не потрібно знущатись над людьми і змушувати їх ходити по колу, а допомагати всіляко і брати на себе відповідальність. Не просто виконувати свою роботу, а й надавати необхідну проектну та технічну документацію. Земельне законодавство дуже не просте і не мають дідусі та бабусі бути фахівцями, це повинні робити відповідні люди, – зазначив виступаючий.

Николай Романчук: «Коррупции в земельных вопросах следует немедленно положить конец»

14 марта, в Николаевской ОГА состоялась первая рабочая встреча губернатора Николая Романчука с начальниками управлений Госземагентств районов области, а также с предпринимателями и руководителями учреждений, занимающихся земельными вопросами.

Главным образом, встреча была посвящена знакомству губернатора со всеми руководителями управлений и предприятий, а также расстановке основных задач на будущее.

– Я провел уже несколько совещаний на этой неделе и практика показала, что не такая простая ситуация в нашем Николаевском регионе. В чем она заключается? В том, что практически во всех сферах деятельности, существует коррупция, – отметил губернатор Николаевщины.

Николай Павлович обратился ко всем с предложением честного сотрудничества, ведь сейчас известно очень много случаев махинаций с землей. Он отметил, что коррупцию нужно искоренить и работать прозрачно.

На встрече также присутствовали заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Владимир Луста, начальник Главного управления Госземагентства в Николаевской области Андрей Малеванный и другие.

Каждый из выступающих, пытался донести до руководителей управлений то, что сегодня, когда пришла новая власть, не будет поборов и взяточничества в их работе. Все должны привыкнуть жить честно.

Начальник Главного управления Госземагентства в Николаевской области Андрей Малеваный отметил, что те стереотипы, которые были ранее, необходимо искоренить. Также он призвал больше обращать внимание на обычных граждан, которые каждый день нуждаются в помощи по различным вопросам, связанным с землей.

– Не нужно издеваться над людьми и заставлять их ходить по кругу, а помогать всячески и брать на себя ответственность, не просто делать свою работу, но и предоставить необходимую проектную и техническую документацию. Земельное законодательство очень сложное и не должны дедушки и бабушки быть специалистами, это обязаны делать соответствующие люди, – отметил выступающий.