Совет национальных обществ Николаевщины призвал сограждан объединиться во имя целостности Украины

Совет национальных обществ Николаевщины призвал сограждан объединиться во имя целостности Украины

14 марта на заседании Совета национальных обществ Николаевской области было принято обращение к жителям Николаевщины с призывом к миру и единству.

На заседание были приглашены представители разных национальных обществ области, а также начальник областного управления культуры Светлана Гладун и начальник отделения по делам национальностей областной государственной администрации Виктор Чеботарев.

– Мы живем в стране, которая нас кормит, мы едим хлеб, пьем воду в этой стране. Мы, как этнические группы с разными мнениями и с разной культурой, обращаемся ко всему населению, чтобы было спокойствие, чтобы возрождалась культура нашего народа. Мы должны сказать, что по отношению к нам, никаких нарушений и утеснений нет, – обратился к присутствующим председатель совета национальных обществ Николаевской области Мурат Каймаразов.

Каждый из участников заседания высказал свое мнение по поводу политической ситуации в стране, а также свое видение относительно текста обращения к жителям области.

Руководитель Николаевской областной русской национальной общины «Русич» Тамара Белоусова отметила, что нужно призвать людей к миру и ни в коем случае, не настраивать на агрессию. Ее мнение поддержал руководитель Николаевского областного общества немцев Украины «Видергебурт» Игорь Майснер.

– Нас не может не беспокоить то, что происходит сейчас в стране. Украина чувствует угрозу своей целостности и суверенитету. События, которые происходят ежедневно, вызывают массу переживаний. Нам нужно призвать всех к миру, – сказал выступающий.

Участники заседания создали рабочую группу, которая, приняв во внимание мнения и предложения каждого, подготовила коллективное обращение к гражданам области.

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

Шановні співвітчизники!

23 роки тому Україна отримала незалежність, і народ почав будувати своє майбутнє в суверенній державі. Наша новітня історія знала різні періоди і різних особистостей, але 2014 рік виявився дуже складним для нас.

У Миколаївській області проживають громадяни 133 національностей. Ми – українці різного походження, і для нас міжнаціональний мир і неподільність України – один з основних пріоритетів життя. Ми висловлюємо свій протест з приводу втручання іноземних держав у внутрішні справи України, як незалежної і демократичної держави.

Ми самі здатні знайти спільні точки дотику між Півднем і Північчю, Заходом і Сходом України. Закликаємо всіх громадян прислухатися один до одного. Визнати що розбіжності в культурі, мові та уподобаннях не заважають нам однаково сильно любити нашу єдину Україну.

Ми заявляємо, що мовних проблем в Миколаївські області в цей час не існує і закликаємо штучно їх не створювати.

Ми закликаємо громадян України та Миколаївській області до миру і взаєморозуміння. Адже нам сьогодні, як ніколи, необхідно об’єднатися для збереження цілісної, соборної України, нашої спільної Батьківщини!

Від імені Ради національних

Товариств Миколаївської області,

Голова Ради,

Заслужений працівник

культури України С.-М.Д. Каймаразов

 

__________________________________________________

Рада національних товариств Миколаївщини закликала громадян об’єднатися заради цілісності України

14 березня на засіданні Ради національних товариств Миколаївської області було прийнято звернення до жителів Миколаївщини із закликом до миру і єдності.

На засідання були запрошені представники різних національних товариств області, а також начальник обласного управління культури Світлана Гладун та начальник відділення у справах національностей обласної державної адміністрації Віктор Чеботарьов.

– Ми живемо в країні, яка нас годує, ми їмо хліб, п’ємо воду в цій країні. Ми, як етнічні групи з різними думками і з різною культурою, звертаємося до всього населення, щоб був спокій, щоб відроджувалася культура нашого народу. Ми повинні сказати, що по відношенню до нас, ніяких порушень і утисків немає, – звернувся до присутніх голова ради національних товариств Миколаївської області Мурат Каймаразов.

Кожен з учасників засідання висловив свою думку з приводу політичної ситуації в країні, а також своє бачення щодо тексту звернення до жителів області.

Керівник Миколаївської обласної російської національної громади «Русич» Тамара Бєлоусова зазначила, що потрібно закликати людей до миру і ні в якому разі, не налаштовувати на агресію. Її думку підтримав керівник Миколаївського обласного товариства німців України «Відергебурт» Ігор Майснер.

– Нас не може не турбувати те, що відбувається зараз в країні. Україна відчуває загрозу своїй цілісності та суверенітету. Події, які відбуваються щодня, викликають масу переживань. Нам потрібно закликати всіх до миру, – сказав виступаючий.

Учасники засідання створили робочу групу, яка, взявши до уваги думки та пропозиції кожного, написала колективне звернення до громадян області.

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

 

Шановні співвітчизники!

23 роки тому Україна отримала незалежність, і народ почав будувати своє майбутнє в суверенній державі. Наша новітня історія знала різні періоди і різних особистостей, але 2014 рік виявився дуже складним для нас.

У Миколаївській області проживають громадяни 133 національностей. Ми – українці різного походження, і для нас міжнаціональний мир і неподільність України – один з основних пріоритетів життя. Ми висловлюємо свій протест з приводу втручання іноземних держав у внутрішні справи України, як незалежної і демократичної держави.

Ми самі здатні знайти спільні точки дотику між Півднем і Північчю, Заходом і Сходом України. Закликаємо всіх громадян прислухатися один до одного. Визнати що розбіжності в культурі, мові та уподобаннях не заважають нам однаково сильно любити нашу єдину Україну.

Ми заявляємо, що мовних проблем в Миколаївські області в цей час не існує і закликаємо штучно їх не створювати.

Ми закликаємо громадян України та Миколаївській області до миру і взаєморозуміння. Адже нам сьогодні, як ніколи, необхідно об’єднатися для збереження цілісної, соборної України, нашої спільної Батьківщини!

Від імені Ради національних

Товариств Миколаївської області,

Голова Ради,

Заслужений працівник

культури України С.-М.Д. Каймаразов

Михаил Голденберг и Виктор Чеботарев DSC_0010 DSC_0008 DSC_0003 DSC_0001