Народный депутат И. Бриченко обратился с жалорбой в ВККСУ на судью И. Дирко

Народный  депутат  И. Бриченко обратился в ВККСУ с жалобой на действия
судьи  Центрального  районного  суда  И.  Дирко,  вынесшего  26 января
обвинительное заключение по делу студента А. Беды.

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5

вих. № _____ від ________2014 року

Голові Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

03110, м. Київ, вул. Механізаторів, 9

Народного депутата України 7 скликання

Бриченка Ігоря Віталійовича,

01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 5,

тел./факс. (044) 255-38-30

СКАРГА

на незаконні дії судді Центрального районного суду м. Миколаєва

Дірко І.І. у справі про адміністративне правопорушення № 490/817/14-п

Підставою для звернення із даною скаргою до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України стало грубе та зухвале порушення суддею Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. норм чинного законодавства під час винесення Постанови від 26 січня 2014 року у справі про адміністративне правопорушення № 490/817/14-п (далі – Постанова), про яку мені стало відомо із засобів масової інформації.

Так, суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. вказаною постановою визнав винним Беду Д.О. винним у скоєнні правопорушення передбаченого ч. 1, 3 ст. 185-1 КУпАП та призначено стягнення у вигляді адміністративного арешту строком на 5 діб.

Виносячи дану постанову, суддя Дірко І.І. неналежно ставлячись до своїх службових обов’язків, діючи не об’єктивно та упереджено виніс з грубим порушенням Конституції незаконне рішення.

Так, відповідно до ст.ст. 245, 278, 280 КУпАП завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та вирішення її у точній відповідності із законом. При підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення суд має вирішити питання про правильність складання протоколу та інших матеріалів справи, а при розгляді справи слід з’ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. На підставі цих вимог закону, а також ст.ст. 251, 252 КУпАП суддя в постанові повинен навести докази вини особи, притягнутої до адміністративної відповідальності та дати їм належну оцінку в їх сукупності.

Згідно із ст. 39 Конституції України , яка повністю відповідає положенням ст. 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод передбачає, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування.

Таким чином, Конституція України гарантує право громадян на мирні збори, однак при цьому передбачає необхідність завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування, що роз’яснено в Рішенні Конституційного Суду України № 4-рп/2001 від 19.04.2001р.

Крім цього, положення ст. 39 Конституції України встановлює, що обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей.

Проте, суддя Дірко І.І. не звернув уваги на те, що висновок про порушення з боку Беди Д.О. порядку проведення вуличних заходів, зазначений в протоколі про адміністративне правопорушення, не ґрунтується на законі, оскільки ч. 1 ст. 185-1 КУпАП передбачає відповідальність за порушення умов організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій. Таким чином, диспозиція ст. 185-1 КУпАП є банкетною, такою, що відсилає до іншого нормативного акта, тому як в протоколі про адміністративне правопорушення, так і в постанові про накладення адміністративного стягнення повинно бути зазначено суть порушення з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким встановлено порядок організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

При цьому в Україні відсутній законодавчий акт, який встановлює порядок організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, як про це зазначено в рішеннях Конституційного Суду України від 19.04.2001р. справа № 1-30/2001 (щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) та Європейського суду з прав людини від 13.04.2013р. справа «Олексій Вєрєнцов проти України».

За таких обставин, суддя Дірко І.І. відповідно до ч. 1 ст. 247 КУпАП зобов’язаний був закрити провадження у справі про адміністративне правопорушення за ч. 1, 3 ст. 185-1 КУпАП відносно Беди Д.О.

Слід зазначити, що постанова судді Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. від 26 січня 2014 року у справі про адміністративне правопорушення № 490/817/14-п була повністю скасована, а провадження у справі про адміністративне правопорушення закрито Апеляційним судом Миколаївської області, що ще раз підтверджує незаконність висновків судді Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І.

Вказані дії судді прямо суперечать положенням Закону, що свідчить про істотне порушення ним вимог щодо неупередженого розгляду справи та згідно ст. 83 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» є підставою для притягнення його до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження. У свою чергу, наведені порушення свідчать також про порушенням суддею присяги судді.

Статтею 105 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зазначається, що відповідно до пункту 5 частини п’ятої статті 126 Конституції України суддя звільняється з посади у зв’язку з порушенням ним присяги судді.

Зважаючи на вищевикладене, з метою недопущення в подальшому порушень норм закону та присяги судді, керуючись ст. 126 Конституції України, ст. ст. 83-88 Закону України «Про судоустрій та статус суддів»,

ПРОШУ:

  1. Провести перевірку викладених вище фактів порушень, вжити відповідних заходів реагування та притягнути суддю Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І. до належної дисциплінарної відповідальності.

  2. Повідомити мене про результати розгляду даної скарги у встановленому законом порядку.

Всі відомості, подані у цій заяві є правдивими, і я обізнаний з тим, що у випадку поширення мною неправдивої інформації я можу бути притягнутим до встановленої законом відповідальності.

Народний депутат України І.В. Бриченко